HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZLERİ (2002)

 • Alanay Y., Down Sendromlu Çocukların Odyolojik Değerlendirmeleri, Çölyak Hastalığı Taraması ve Down Sendromu Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) Enzimi Gen Polimorfizmi ilişkisi, 2002.
 • Aypar E., Ailevi Akdeniz ateşi hastalarında Th1 ve Th2 yardımcı T hücre alt gruplarının hücre içi interferon-gamma (IFN-y) ve interlökin-4 (IL-4)'ün sitokin boyama yöntemi ile belirlenmesi, 2002.
 • Çağlar K., Çocukluk yaş grubu kanserlerinde tedavi sonrası görülen ikincil kanser gelişimi; otuz yıllık deneyim, 2002.
 • Eren M., Çocukluk çağı Kanserlerinde Kemoterapi ile ilişkili Mukozit Tedavisinde Granülosit Makrofaj Stimülan Faktörün Ağız Bakımındaki Yeri, 2002.
 • Kavak U.S., Çölyak Hastalığı (36 Hastanın Klinik ve Laboratuvar Bulguları ve Tanıda Serolojik Testlerin Yeri), 2002.
 • Koyun M., 1992-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde tanı alan Tüberküloz vakalarının retrospektif incelenmesi, 2002.
 • Olgar Ş., ALL hastalarında retrospektif ve geç dönemde böbrek etkilenmesinin incelenmesi, 2002.
 • Ölmez A., Akut viral gastroenteritlerde serum Selenyum düzeyleri, 2002.
 • Sakallı H., Hastanede yatmakta olan ve mekanik müdahalelerle ateşi düşürülemeyen 312 yaşlarındaki çocuklarda nimesulid, asetaminofen ile ibuprofenin antipiretik ve analjezik etkinlikleri ile tolerabilitelerinin karşılaştırılması, 2002.
 • Sarı N., Herediter nörometabolik hastalıkların klinik, psikometrik, elektrofizyolojik ve nöroradyolojik sonuçları: "Maple syrup urine" hastalığı olan 15 vakanın ve üre siklusu bozukluğu olan 10 vakanın analizi, 2002.
 • Yazıcı N., Çocuklarda Diensefalik Yerleşimli Santral Sinir Sistemi Tümörleri, 2002.
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr