HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZLERİ (2007)

  • Kılıç M., Pubertal jinekomastide PSA, FAl ve Seks Steroidlerinin İlişkileri, 2007.
  • Kurtul T., Prader-WiIIi Sendromu ve Angelman Sendromu Düşünülen Hastaların FISH Analizi ve Fenotipik Skorlama Sonuçlarıyla Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 2007.
  • Oymak Y., Hacettepe Üniversitesi ihsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde Mortalite Skorlarının Etkinliklerinin Değerlendirilmesi ve Uygulamada Alt Yapı Oluşturulması.
  • Aksoy T. H., Çocukluk çağı Hodgkin Hastalığı’nda pulmoner geç yan etkiler, 2007.
  • Şimşek P.Ö., Akut bronşiolit tedavisinde inhale epinefrin ve salbutamolün klinik etkinliklerinin karşılaştırılması, 2007
  • Demiralp K., Ataksi telenjiektazi’nin klinik ve laboratuar bulguları ve seyri (362 olgunun değerlendirilmesi), 2007.
  • Kazık M., Malign infantil osteopetroziste kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerinin incelenmesi, 2007.
  • Sarıkabadayı Y.Ü., “Maple Syrup Urine” hastalarında pankreas beta hücre rezervi ve insülin duyarlılığının araştırılması, 2007.
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr