HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZLERİ (2009)

 • Batu A.; Optik Gliom: 101 Vakanın Retrospektif Analizi
 • Kılıç S.; Adölesanlarda Gerilim, Migren ve Baş Ağrısının Diğer Tiplerinin Midas Ölçeği İle Değerlendirilmesi
 • Teke T.; Kistik Fibrozis Dışı Bronşektazili Hastalarda Akciğerlerde  Helicobacter pylori Varlığının Araştırılması
 • Akkuş A.; Entezit İlişkili Artrit
 • Arıkan Z.T.; “Gaucher” Hastalarında Enzim Replasman Tedavisi Sonuçları
 • Kızılelma A.; Tetrahidrobiyopterin Metabolizması Bozukluğuna Bağlı Hiperfenilalaninemili 42 Hastanın Demografik, Klinik ve Laboratuvar Bulguları Yönünden Değerlendirilmesi
 • Yurttutan S.; Bronkopulmoner displazili Hastaların Kısa ve Uzun Süreli İzlemi
 • Çelik M.; Allerjik Rinit ve/veya Astımlı Çocuklarda Yoğunlaştırılmış Nefes Havasında Oksidatif Belirteçlerin Tayini
 • Çamtosun E.; Çocukluk Çağı İdiyopatik (İmmün) Trombositopenik Purpura Hastalarında Klinik, Laboratuvar Bulguları ve Tedavinin Değerlendirilmesi
 • Hızal G.; Neonatal Kolestaz Tanısıyla İzlenen 131 Vakanın Etiyolojisi, Klinik, Laboratuvar, Histopatolojik Bulguları ve Klinik Seyirleri
 • Çakmaklı H.F.; Hiperfenilalaninemili Hastalarda Serum Koenzim Q10 Düzeylerini Etkileyen Faktörler
 • Alan S.; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Cocuk Hastanesi' nde Uzun Süreli Video-EEG Monitorizasyonu Yapılan Hastalarda Nöbet ve Epilepsi Sendrom Sınıflaması
 • Tekkeşin F.; Prematüre Retinopatisi Olan Bebeklerde Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz G894T ve İntron 4 VNTR Gen Polimorfizmleri
 • Karakurt N.; Prenatal Hidronefrozlu Çocukların Takibi
 • Özsürekçi Y.; Demir Eksikliği Anemisinde Demir Sulfat, Demir Hidroksi Polimaltoz ve Demir-Çinko Tedavilerinin Karşılaştırılması
 • Gülhan B.; Düzenli Kan Transfüzyonu Yapılan Talasemili Hastalarda Solunum Sistemi Bulguları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Öztürk B.; Ön Hipofiz Yetmezliği Olan Hastaların Arka Hipofiz Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
 • Azkur D.; Geniş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Mikroorganizmaların Neden Olduğu İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocukların Kolonizasyon ve Enfeksiyon Yönünden Değerlendirilmesi ve İzlemi
 • Yaprak D.; Kanserli Çocuklarda Nütrisyonel Durum, Serum Selenyum ve Çinko Düzeyleri
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr