Etkinlikler

Çocuk İstismarı Değerlendirme, Araştırma ve Tedavi Komisyonu (ÇİDAT)

Çocuğun sağlığı, bakımı ve korunmasından sorumlu kişilerin yaptığı ve yapmayı ihmal ettiği eylemler sonucunda çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi olarak tanımlanan istismar ve ihmal vakaları günümüzde giderek artmaktadır.

Komisyonumuz, çocuk ihmali ve istismarı konusunda birikimi ve donanımı olan uzmanlık ve akademik alanlarının işbirliği ile yürütülmektedir. İstismar ve ihmal vakaları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk, Ergen ve Erişkin Ruh Sağlığı, Adli Tıp, Jinekoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Sosyal Hizmet ve Psikoloji Uzmanlarının multidisipliner yaklaşımı ile çözümlenmektedir. Vakalar anlık olarak değerlendirilmekte ve tedavi planları yapılmaktadır. Komisyon üyeleri ayda bir kez toplanarak yeni vakaları değerlendirmekte, izlem planını belirlemekte ve eski vakaları gözden geçirmektedir. Sonuç olarak,

  • Çocuğa fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden güncel bilgiler doğrultusunda en uygun tedavi planı ve hukuksal yaklaşım yapılmaya çalışılmaktadır.
  • Toplumda riskli aileleri önceden fark ederek, çocuk istismar ve ihmali konusunda  önleyici tedbirler alınmasında sektörler-arası işbirliği ve danışmanlık yapılmaktadır.
  • Gerektiğinde bilirkişilik yapılmaktadır.
  • Ergen ve çocuklara yönelik savunucu sistemler ile kurumsal bağlamda farkındalık ve duyarlılık artırıcı sistemlerin geliştirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir.

Çocuk istismarı ve ihmalinden kuşkulandığınızda aşağıdaki iletişim adreslerine başvurabilirsiniz.

E Mail: cocukmaster@hacettepe.edu.tr

H.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü

2.Blok 3. Kat - 06100 Sıhhıye - ANKARA
Telefon: (312) 3051399 Fax: 3243284

H.Ü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2.Blok 1. Kat - 06100 Sıhhıye - ANKARA
Telefon: (312) 3051195 Fax: 3118226

H.Ü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı

2.Blok 2. Kat - 06100 Sıhhıye - ANKARA
Telefon: (312) 3051168 Fax: 3112398
e-mail: pedbas@hacettepe.edu.tr

H.Ü. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekimliği

2.Blok 3. Kat - 06100 Sıhhıye - ANKARA
Telefon: (312) 3051142 Fax:3243284

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr