Merkezin Amacı

Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında çocuk sağlığı ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak ve bunları toplum yararına kullanmak ve eğitim faaliyetinde bulunmaktır

Genel Tanıtım

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 19 Ocak 1983 tarih ve 83.6.56 sayılı kararı ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur.

Aynı oturumda "Bu merkezin Çocuk Sağlığı Enstitüsü ile işbirliği yapmasına, birinin bünyesinde bulunan mevcut veya atanacak her düzeydeki personelden diğerinin de çalışmalarında herhangi bir atamaya gerek kalmadan yararlanılmasına" karar verilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr