1999

SEKSÜEL FARKLILAŞMA BOZUKLUKLARI
1. Hermafrodizmin Tanımı ve Sınıflandırılması
2. Gonadal Farklılaşmanın Genetik Kontrolu ve Gonadal Farklılaşma Bozuklukları
3. Gerçek Hermafrodizm
4. Dişi Psödohermafrodizm
5. Erkek Psödohermafrodizm
6. Ambigius Genitalyaya Klinik Yaklaşım
7. Hermafroditizm Vakalarında Uygun Cinsiyet Seçimi
8. Dismorfik Sendromlarla Birlikte Görülen Genital Anomaliler
9. Ambigius Genitalyada Cerrahi Tedavi
10. İnterseks Olgularında Cinsel Kimlik ve Tedavi Yaklaşımları

KRONİK HASTA İZLEMİ (I)
1. Sağlam Çocukların İzlemi
2. Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin İzlemi
3. Yenidoğanın Kronik Akciğer Hastalığı
4. Bronşektazili Hastanın İzlemi
5. Tüberkülozlu Hastanın İzlemi
6. Kistik Fibrozisli Hastanın İzlemi
7. Hidatik Kist Hastalığında İzlem
8. Pulmoner Hemosiderozisli Hastanın İzlemi
9. Sarkoidozlu Hastanın İzlemi
10. Viral Pnömonilerde İzlem
11. Gastroözefageal Reflüsü Olan Hastaların İzlemi
12. Kronik Karaciğer Hastalığı ve Kolestaziste Uzun Süreli İzlem
13. Sirozlu Hastalarda Uzun Süreli İzlem
14. İnflamatuvar Barsak Hastalıklarının Tedavisi ve Uzun Süreli İzlemi
15. Çölyak Hastalığında Tedavi ve Uzun Süreli İzlem
16. Romatizmal Kalp Hastalığı
17. Kardiyomiyopati
18. Kardiyak Cerrahi Sonrasında Hasta İzlemi
19. Çocukluk Çağı Kanserlerinin Tedavisi Sırasında Takip Edilmesi Gereken Sorunlar
20. Çocukluk Çağı Kanserlerinde Hastaların Tedavi Süresince ve Tedavi Kesiminden Sonra Takibi
21. Çocukluk Çağı Kanserlerinde Tedaviye Bağlı Geç Yan Etkiler

KRONİK HASTA İZLEMİ (II)
1. Septik Artrit ve Osteomyelit
2. Kawasaki Hastalığının Uzun Süreli İzlem ve Tedavi Prensipleri
3. Çocuklarda HIV Enfeksiyonu ve İzlemi
4. İmmunkompromize Kişilerin Aşılanması
5. Pediatrik İmmunolojide Kronik Hasta İzlemi
6. İdrar Yolu Enfeksiyonu
7. Kronik Glomerülopati İzlemi
8. Kronik Böbrek Yetmezliği ve İzlemi
9. Epilepsi ve İzlemi
10. Serebral Palsi ve Doktoru
11. Nöromuskuler Hastalıklarda Fizyoterapi-Rehabilitasyon

KRONİK HASTA İZLEMİ (III)
1. Fenilketonürili Hastanın Tedavi ve İzlemi
2. Tirozinemili Hastaların Uzun Süreli İzlemi
3. “Maple Syrup Urine” Hastalığının Uzun Süreli İzlem
4. Homosistinürili Hastaların Uzun Süreli İzlemi
5. Galaktozemili Hastaların Uzun Süreli İzlemi
6. Herediter Fruktoz İntoleransı Olan Hastaların Uzun Süreli İzlemi
7. Organik Asidemilerin Uzun Süreli İzlemi
8. Propiyonat Metabolizması Bozukluklarında Tedavi ve Uzun Süreli İzlem
9. İzovalerik Asidemili Hastalarda Tedavi ve Uzun Süreli İzlem
10. Multipl Karboksilaz Eksikliği Olan Hastalarda Tedavi ve Uzun Süreli İzlem
11. Sistinozisli Hastaların Uzun Süreli İzlemi
12. Üre Siklusu Enzim Eksikliği Olan Hastaların Uzun Süreli İzlemi
13. Hiperlipoproteinemili Hastaların uzun Süreli İzlemi
14. Hipofosfatemik Riketste uzun Süreli İzlem
15. Ağır Protein-Enerji Malnütrisyonu Olan Vakaların Takibi ve İzlemi
16. Adrenolökodistrofi

KRONİK HASTA İZLEMİ (IV)
1. Çocukluk Çağı Kronik Astmasında Korunma Önlemleri ve Tedavi
2. Allerjik Rinit
3. Atopik Dermatit
4. Kronik Ürtiker
5. Tip I Diabetes Mellitus’un uzun Süreli Takibi
6. Konjenital Hipotiroidi: Tanısı, Tedavisi ve İzlemi
7. Osteoporoz
8. kemik İliği Transplantasyonu
9. Hemofili
10. Talasemik Hasta İzlemi
11. Fankoni Anemisi’nde Kronik Hasta İzlemi
12. Çocukluk Çağı Akut Lösemileri

ROMATOLOJİ
1. Sistemik Vaskülitler
2. Sistemik Lupus Eritematozus
3. Juvenil Romatoid Artrit
4. Skleroderma
5. Juvenile Dermatomiyozitis
6. Juvenil Spondilartropatiler
7. Romatizmal Hastalıklarda Osteoporoz
8. Romatolojik Hastalıklar Dışındaki Sistemik Hastalıkların Kas-İskelet Belirti ve Bulguları
9. Romatizmal Hastalıklar ve Enfeksiyon İlişkisi
10. Bağışıklama, Aşılar ve Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklar

YENİDOĞAN KONVULSİYONLARI (EK-1)
1. Yenidoğan Sinir Sisteminin Gelişimi ve Gelişim Anomalileri
2. Neonatal Konvulsiyonların Etiyopatogenezi
3. Yenidoğan Konvulsiyonlarının Metabolik Nedenleri
4. yenidoğan Konvulsiyonlarının Tedavisi

SPİNAL MUSKULER ATROFİLER (EK-2)
1. Spinal Muskuler Atrofiler
2. Spinal Muskuler Atrofinin Moleküler Biyolojik Özellikleri
3. Spinal Muskuler Atrofilerde Solunum Sistemi Sorunları
4. Nöromuskuler Hastalıklarda Fizyoterapi-Rehabilitasyon
5. Spinal Muskuler Atrofide Beslenme Desteği

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr