2001

KARDİYOMİYOPATİLER
1. Kardiyomyopatiler: Tanım ve sınıflandırma
2. Dilate kardiyomiyopati
3. Hipertrofik kardiyomyopati
4. Restriktif kardiyomyopati
5. Aritmojenik sağ ventrikül displazisi ve ventriküler miyokardiyal nonkompaksiyon
6. Metabolik kardiyomyopatiler
7. Endokrin hastalıklarda kalp tutulumu
8. Sistemik hastalıklarda kalp tutulumu
9. Beslenme bozukluklarına bağlı kardiyomyopatiler
10. Nöromusküler hastalıklarda kardiyak tutulum
11. Taşikardiyomyopatiler
12. Kardiyomyopatilerin genetiği

TROMBOZ
1. Yenidoğanda tromboz
2. Tromboza neden olan herediter faktörler
3. Tromboza neden olan akkiz faktörler
4. Trombozda klinik bulgular
5. Trombozda laboratuvar bulguları
6. Çocuklarda antitrombotik tedavi
7. Purpura fulminans

ADLİ PEDİATRİ VE ÇOCUK İSTİSMARI
1. Editör’den
2. Çocuğun aile içinde korunması ve hakimin ana-baba haklarına müdahalesi
3. Hukuksal açıdan çocuk istismarı ve ihmali
4. Tıbbi açıdan çocuk istismarı
5. Çalışan çocuklar ve sorunları
6. Hekimin sır saklama ve ihbar yükümlülüğü
7. Çocuk sağlığında adli tıp (forensic medicine in pediatrics)
8. Ani bebek ölümü sendromu

ZEHİRLENMELER
1. Çocuklarda zehirlenmeler
2. HÜ İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde son 6 yılda izlenen akut zehirlenme vakaları
3. Mide yıkama tekniği
4. Çocuklarda farmakokinetik ve zehirlenmelerde kinetik faktörlerin rolü ve önemi
5. Kronik zehirlenmeler
6. Çocuk ve ergenlerde intihar girişimleri
7. İki yeni antidot: fomepizol, oktreotid
8. Koroziv madde yutulmasında yaklaşım ve tedavi
9. Spesifik zehirlenmeler
10. Karbamazepin zehirlenmesi
11. Trisiklik antidepresanlarla zehirlenme
12. Opiat zehirlenmeleri
13. Mantar zehirlenmesi ve tedavisi
14. Çocuklarda zehirlenmelerin önlenmesi
15. Dünyada ve ülkemizde zehir bilgi merkezleri

YUMUŞAK DOKU, KAS VE İSKELET SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI
1. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarına genel yaklaşım
2. Normal cilt florası
3. Bakteriyel deri enfeksiyonları
4. İnvazif Grup A Streptokok enfeksiyonları
5. Fungal cilt enfeksiyonları
6. Kıkırdak dokusu enfeksiyonları
7. Kas enfeksiyonları
8. Tenosinovit
9. Akut osteomiyelit
10. Septik artrit
11. Pediatrik kemik eklem enfeksiyonlarında cerrahi yaklaşım
12. Toksik sinovit

ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
1. Pedodonti nedir? Pediatrislerin ağız sağlığındaki rolleri nelerdir
2. Erüpsiyon anomalileri
3. Çene ve diş gelişim anomalileri
4. Diş çürüğü
5. Bebek, çocuk ve adölesanda koruyucu diş hekimliği uygulamaları
6. Koruyucu diş hekimliğinde florürlerin yeri
7. Çocuklarda görülen gingival ve periodontal hastalılar
8. Odontojenik enfeksiyonler ve tedavi prensipleri
9. Çocuklarda görülen oral patolojiler
10. Oral alışkanlıklar
11. Sistemik hastalığı olan çocuklarda görülen ağız hastalıkları
12. Sert ve yumuşak doku yaralanmaları

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr