2002

OTOİMMÜNİTE
1. Otoimmünite mekanizmaları
2. Otoimmün lenfoproliferatif sendrom
3. Otoimmün hemolitik anemiler
4. İmmün nedenli nötropeniler
5. İmmün trombositopeni
6. Otoimmün tiroidit
7. Tirotosikozis
8. Otoimmün poliglandüler sendrom
9. Otoimmün hipoglisemi
10. Çölyak hastalığı ve otoimmünite
11. İnflamatuvar barsak hastalıklarında immünolojik mekanizmalar
12. Otoimmün hepatitler
13. Nefrolojide otoimmünite
14. Otoimmünite ve romatolojik hastalıklar
15. Otoimmün nörolojik hastalıklar

TRANSPLANTASYON
1. Transplantasyonun tarihi
2. MHC sistemi
3. Transplantasyon immünolojisi
4. Pediatrik karaciğer transplantasyonu
5. Günümüzde karaciğer transplantasyonunda karşılaşılan sorunlar
6. Çocuklarda böbrek transplantasyonu
7. Akciğer transplantasyonu
8. Pediatrik kalp tranplantasyonu
9. Çocukluk çağı hastalıklarında kemik iliği transplantasyonu endikasyonları
10. Kemik iliği transplantasyonunda temel ilkeler
11. Kemik iliği transplantasyonundan sonra gelişen organa özgül komplikasyonlar
12. Greft-versus-host hastalığı
13. Organ transplantasyonunda kullanılan ilaçlar
14. Transplantasyon ve immünolojide sık kullanılan terimler dizini
15. Türkiyede organ ve doku alınması, saklanması hakkındaki mevzuat

KİSTİK FİBROZİS

1. Kistik fibrozisin dünyadaki ve Türkiyedeki durumu
2. Kistik fibrozis moleküler genetik
3. Kistik fibrozis hastalığında etiopatogenez
4. Kistik fibrozisin histopatolojik bulguları
5. Kistik fibrozisin immünolojisi
6. Kistik fibroziste solunum sistemi belirtileri
7. Kistik fibroziste gastrointestinal tutulum
8. Kistik fibrozis ve endokrin komplikasyonlar
9. Kistik fibroziste diğer sistem belirti ve bulguları
10. Kistik fibroziste solunum sistemi komplikasyonları
11. Kistik fibroziste solunum fonksiyonları
12. Kistik fibroziste tanı
13. Kistik fibroziste prenatal tanı
14. Kistik fibroziste beslenme ve beslenme destek tedavisi
15. Kistik fibroziste solunum sistemine yonelik tedavi
16. Kistik fibrozisli hastalarda beslenme
17. Kistik fibroziste görülen mekonyum ileusu ve cerrahi yaklaşım
18. Kistik fibroziste pulmoner rehabilitasyon

BİYOTERORİZM VE KİMYASAL SAVAŞ
1. Biyolojik toksinler
2. Antraks
3. Çiçek
4. Veba
5. Tularemi
6. Q Humması
7. Melioidozis ve glanders
8. Bruselloz
9. Kimyasal savaş ajanları ve kimyasal terorizm

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr