2003

SOSYAL PEDİATRİ I
1. Sosyal pediatri
2. Dünyada ve Türkiyede çocukların durumu
3. Dünyada ve Türkiyede çocuk sağlığı ve ölüm nedenleri
4. Uluslararası çocuk hakları sözleşmesi
5. Büyümenin izlenmesi
6. Motor-mental gelişme ve Denver testi
7. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin taburcu olduktan sonra izlemi
8. Çocuk sağlığı izlemi

SOSYAL PEDİATRİ II
1. Okul sağlığı hizmetleri
2. Adölesanlarda koruyucu sağlık hizmetleri
3. Anne sütü ile beslenme
4. Laktasyonun anatomi ve fizyolojisi
5. Anne sütü ile beslenmenin yararları
6. Özel durumlarda anne sütü ile beslenme
7. Anne sütü ile beslenme sırasında karşılaşılan sorunlar
8. Anne sütü ile beslenmenin kontrendike olduğu durumlar
9. Emzirme tekniği
10. Ek besinlere geçiş weaning dönemi
11. Kritik hasta çocuğun beslenmesi

SOSYAL PEDİATRİ III- IV
1. Obesite
2. Obesitenin endokrin nedenleri
3. Protein enerji malnütrisyonu
4. Demir eksikliği anemisi
5. İyot eksikliğinin çocuk sağlığındaki önemi
6. Vitaminler
7. Yenidoğanlarda konjenital metabolik hastalıların taranması

SOSYAL PEDİATRİ V-VI
1. Çevre ve çocuk sağlığı Genel bakış
2. Çocukluk çağı hastalıklarına entegre yaklaşım-Integrated management of childhood ilnesses(IMCI)
3. Enfeksiyon hastalılarının bulaşmasının önlenmesi izolasyon
4. Dünya sağlık örgütünün çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonlarını kontrolü programı
5. Sık görülen alt solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım
6. Grup A Beta Hemolitik Streptokokkal Enfeksiyonlarda Tanı ve tedavi
7. Aşılama programlarında karşılaşılan problemler ve aşı ile ilgili mitler
8. Çocukluk çağındaki sık görülen barsak parazitleri
9. İshalli çocuğun beslenmesi
10. Çocukluk dönemi kazaları
11. Travmaların önlenmesi
12. Genetik hastalıklardan korunma
13. Çocuklarda aterosklerotik kalp hastalıkları, önlenmesi ve tedavisi
14. Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi
15. Çocuk istismarı ve ihmali

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr