2005

ONKOLOJİDE DESTEK TEDAVİLER
1. Çocukluk çağı kanserlerinde hasta, aile, hekim ilişkisi ve rehabilitasyon problemleri
2. Çocukluk çağı kanserlerinde malnütrisyon ve beslenme
3. Kanserli çocuklarda bulantı ve kusma
4. Kanserli çocuk hastalarda ağız bakımı
5. Kanserli çocukta tamamı cilt altına yerleştirilen kalıcı santral venöz kateterler
6. Kanserli çocuklarda nötropenik ateş
7. Kanserli çocuklarda hematolojik destek tedavisi
8. Kanserli çocuklarda ağrıya yaklaşım
9. Kanserli çocuklarda immünizasyon
10. Terminal dönem kanserli çocuklarda bakım

NÜKLEER TIP I – II
1. Pediatrik nükleer tıbba giriş
2. Pediatrik endokrinoloji ve nükleer tıp
3. Çocukluk çağı iskelet sistemi enfeksiyonları
4. Temporomandibular bölge patolojilerinde sintigrafinin yeri
5. Pediatrik nükleer nefroloji uygulamaları
6. Gastrointestinal sistemde nükleer tıp
7. Pediatrik nükleer kardiyoloji
8. Çocukluk çağında epilepsi ve nükleer tıp
9. Pediatrik onkolojide nükleer tıbbın yeri
10. Pediatrik hasta grubunda akciğer perfüzyon/ventilasyon sintigrafisi
11. Çocuklarda nükleer tıp tetkikleri ve radyasyon riski

ADÖLESAN JİNEKOLOJİSİ
1. Menstrüel siklus fizyolojisi
2. Premenstrüel sendrom
3. Adölesanlarda dismonore ve tedavisi
4. Adölesanlarda disfonksiyonel uterus kanaması
5. Amenore
6. Polikistik over sendromu
7. Pelvik inflamatuvar hastalık
8. Pelvik ağrıya yaklaşım
9. Adölesanlarda genital enfeksiyonlar
10. Adölesan gebelikleri
11. Adölesan ve kontrasepsiyon

PREMATÜRE BEBEK İZLEMİ
1. Prematüre bebek izleminin ilkeleri
2. Prematüre bebeğin taburcu olduktan sonraki beslenme takibi
3. Yenidoğanın kronik akciğer hastalığı ve izlemi
4. Yenidoğan bebekte nörolojik izlem
5. Prematüre bebekte erken fizyoterapi
6. Prematüre bebeklerin oftalmolojik izlemi
7. Prematüre bebeklerin odiyolojik izlemi
8. Prematüre bebekte gelişimsel izlem
9. Prematüre bebeklerde anne-bebek bağlanması

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr