2006

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ KORUYUVU VE TEDAVİ EDİCİ İLKELERİ
1. Uzun zincirli yağ asitlerinin kimyasal özellikleri ve sağlıkla olan etkileşimi
2. Alerjik hastaların tedavisinde omega-3 yağ asitleri
3. Çocukluk çağı gelişimsel ve psikiyatrik hastalıklarında omega-3 yağ asitleri
4. Doymamış yağ asitleri, kadın sağlığı ve hastalıkları
5. Enflamatuvar barsak hastalıklarında omega-3 yağ asitleri
6. İmmün sistem ve omega-3 yağ asitleri
7. Kalp hastalıkları ve omega-3 yağ asitleri
8. Kanserden korunma ve tedavide omega-3 yağ asitleri
9. Nefroloji ve romatolojide omega-3 yağ asitleri
10. Psikiyatrik hastalarda omega-3 yağ asitlerinin kullanımı
11. Serum lipidleri üzerine omega-3 yağ asitlerinin etkisi
12. Yağlı karaciğer hastalığı ve omega-3 yağ asitleri

BESLENMEDE YENİLİKLER 1-2
1. Prematüre bebek beslenmesinde yenilikler
2. Tamamlayıcı beslenme
3. "Ağır hasta" çocuğun beslenmesi
4. Bebek mamalarında "altın standart-anne sütü"ne yaklaşmak
5. Çocuklarda desdekli beslenme-immunonutrisyon
6. D vitaminin kemik metabolizması dışındaki etkileri
7. Enteral ve parenteral beslenmede yenilikler
8. Evde enteral ve parenteral beslenme
9. Nutrisyonel genomiks
10. Genetiği ile oynanmış besinler
11. Fonksiyonel besinler
12. Pro-, Pre- ve sinbiyotikler
13. Uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri (LCPUFA) ve beslenmemizdeki önemi

PEDİATRİDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARININ YERİ
1. Mikrobiyoloji laboratuarının klinikteki kullanımı
2. Bakteriyolojiye yönelik kültür alma ve yorumlama teknikleri
3. Antibiyotik duyarlılık testleri
4. Tüberküloz tanısı
5. Anaerop enfeksiyonların mikrobiyolojik tanısı
6. Enfeksiyon etkeni mantarların klinik örneklerde mikrobiyolojik yöntemlerle saptanması
7. Virus enfeksiyonlarında tanı yöntemleri
8. Kan parazitlerinin incelenmesi
9. Bağırsak parazitleri açısından dışkının inceleme yöntemleri
10. Enfeksiyon hastalıklarının tanısında moleküler biyolojik yöntemler

AŞILAR 1-2
1. Aşılamanın tarihi
2. Tüberküloz aşıları
3. Difteri-boğmaca ve tetanoz aşıları
4. Hepatit B aşıları
5. Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşıları
6. Hemofilus İnfluenza tip B aşıları
7. Kızamık hastalığı ve kızamık eliminasyon programı
8. Polio eradikasyon programı
9. Konjuge pnömokok aşısı
10. Suçiçeği aşısı
11. Hepatit A aşıları
12. Çocukluk çağı kombine aşılarında gelişmeler
13. Rotavirus aşıları
14. İnsan papillomavirus aşıları
15. Meningokok aşıları
16. İnfluenza aşıları
17. Polisakkarit pnömokok aşıları
18. Kuduz aşıları
19. Yeni aşılar
20. Aşılamada yeni gelişmeler
21. İmmun yetmezliği olan çocukların aşılanması
22. Adölesan döneminde aşılama
23. Seyahat aşılaması
24. Erişkin immunizasyonu
25. Soğuk zincir
26. Aşı güvenliği ve yan etkiler
27. Pasif immunizasyon

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr