2007

Sayı 1: Sıvı ve Elektrolit Tedavisi
1. Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi
2. Asit-baz dengesi bozuklukları
3. Sodyum ve su dengesi
4. Sodyum dengesi bozuklukları ve tedavisi
5. Potasyum dengesi ve bozuklukları
6. Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve böbrek

Sayı 2-3: Hepatoloji I-II
1. Karaciğer fonksiyonlarının ve hasarının laboratuar testleri ile değerlendirilmesi
2. Çocuklarda karaciğer hastalıklarında radyolojik görüntüleme
3. Hepatik sistemin değerlendirilmesinde nükleer tıp yöntemlerinin yeri
4. Çocukluk çağında kronik kolestatik hastalıklar
5. Biliyer atrezi
6. Kronik viral hepatitler
7. Otoimmün hepatitler
8. Kalıtsal metabolik hastalıklarda karaciğer tutulumu
9. Wilson hastalığı
10. Yağlı karaciğer hastalığı
11. Sistemik hastalıklarda karaciğer etkilenmesi
12. İlaca bağlı hepatotoksisite
13. Çocukluk çağında siroz ve komplikasyonları
14. Kronik karaciğer hastalarının izlemi
15. Akut karaciğer yetmezliği
16. Çocuklarda karaciğer nakli

Sayı 4: Ateş
1. Ateş patogenezi
2. Ateşli çocuğa etiyolojik yaklaşım
3. Ateş ölçüm yöntemleri
4. Nötropenik ateşte laboratuar tanısı
5. Çocuklarda nötropenik ateşe yaklaşım
6. Febril nötropenik yetişkin hasta ve ateş
7. Nedeni bilinmeyen ateş
8. Ateş tedavisinde kullanılan ilaçlar: Salisilatlar (Aspirin)
9. Ateş tedavisinde kullanılan ilaçlar: Parasetamol
10. Ateş tedavisinde kullanılan ilaçlar: İbuprofen
11. Ateş tedavisinde kullanılan ilaçlar: Ketoprofen
12. Aateş tedavisinde kullanılan ilaçlar: Nimesulid
13. Ardışık antipiretik tedavi
14. Ateş tedavisinde rasyonel farmakoterapi perspektifinden maliyet-yarar yaklaşımı

Sayı 5: TROMBOZ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
1. Çocuklarda antitrombotik tedavi
2. Çocukluk çağında inme
3. Tromboz etiyolojisine yönelik vaka örnekleri
4. İnme etiyolojisine yönelik vaka örnekleri

Sayı 6: PEDİATRİK ORTOPEDİ
1. Akut hematojen septik artrit
2. Akut hematojen osteomyelit
3. Osteomyelit ve septik artrit tedavisi
4. Pediatrik femur kırıkları
5. Çocukluk çağı bel ağrıları
6. Adolesan idiyopatik skolyoz
7. Ekstremite uzunluk eşitsizliğinin değerlendirilmesi ve tedavi seçenekleri
8. Gelişimsel kalça displazisi
9. Çocuk ön-kol kırıkları
10. Çocukluk çağı omurga yaralanmaları

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr