2008

Sayı 1: YAĞ ASİDİ OKSİDASYON BOZUKLUKLARI

1. Yağ asidi oksidasyonu ve bozuklukları
2. Karnitin döngüsü bozuklukları
3. Mitokondriyal beta-oksidasyon spirali bozuklukları
4. Ketoliz bozuklukları
5. Lipid miyopatiler
6. Yağ asidi oksidasyon bozukluklarında kalp tutulumu
7. Yağ asidi oksidasyon bozukluklarında karaciğer tutulumu
8. Yağ asidi oksidasyon bozukluklarında karaciğer, kas ve kalp patolojisi
9. Yağ asidi oksidasyon bozuklukları ve gebelik
10. Yağ asidi oksidasyon bozukluklarının tanı ve taramasında ardışık kütle spektrometrisi (Tandem MS).
11. Yağ asidi oksidasyon bozukluklarında diyet yönetimi

Sayı 2: KENE İLE BULAŞAN HASTALIKLAR

1. Türkiye’de bulunan keneler ve vektörlükleri
2. Kırım-Kongo kanamalı ateşi
3. Kırım-Kongo kanamalı ateşinde tedavi ve korunma
4. Lyme hastalığı (Lyme Boreliyozisi)
5. Tekrarlayan ateş
6. Kene ile bulaşan ensefalitler ve kene paralizisi
7. Q ateşi
8. Kene ile bulaşan diğer hastalıklar
9. Kene çıkartılması

Sayı 3: ÇEVRE VE ÇOCUK-I

1. Çocuk, çevre ve çevre kirliliği
2. Küresel iklim değişikliği ve çocuk sağlığı
3. Modern hayat, kentleşme, küresel ısınma ve beklenmedik misafir: Alerji
4. Hava kirliliğinin çocuk sağlığı üzerine etkileri
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr