2011

2011 YILI KATKI SAYILARI

VAKA SUNUMU:
Dismorfik Bulgular, Hipoglisemi, Göz Çevresinde Şişlik, Hızlı Kilo Alımı, İshal

İMMÜNOLOJİ:
Primer İmmün Yetmezliklerin Sınıflandırılması, Primer İmmün Yetmezliklere yaklaşım, Kombine T ve b Hücre yetmezlikleri, Primer Antikor Eksiklikleri, İmmün Sistemin Regülasyon Bozukluğuna Bağlı Hastalıklar ve Otoimmün Lenfoproliferatif sendrom, Fagositer Sistem Defektleri, Primer Kompleman Eksiklikleri, Doğal İmmün Sistem Hastalıkları, Enfeksiyöz etkene Özgü Primer İmmün Yetmezlikler, İmmün Yetmezliklerde İmmünglobulin Tedavisi, Primer İmmün Yetmezlik Hastalıklarında Hematopoietik Kök Hücre Nakli, Primer İmmün Yetmezliklerin Tanısında Kullanılan Testler

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
cocukmaster@hacettepe.edu.tr